cách tạo tài khoản Zalo Official Account

Cách tạo tài khoản Zalo Official Account (Zalo OA)

Zalo không chỉ là nền tảng để mọi người giao lưu kết bạn mà đây còn là nơi để bạn bán hàng. Chỉ cần có tài khoản…

Read more
tính năng Zalo OA doanh nghiệp

3 tính năng Zalo OA Doanh nghiệp cập nhật năm 2022

Zalo OA – Zalo Official Account là trang kinh doanh chính thức của một doanh nghiệp, nhãn hàng, tổ chức hoặc cộng đồng trên Zalo. Nếu bạn…

Read more
hủy liên kết OA/App ID với tài khoản Zalo Cloud Account (ZCA)

Cách hủy liên kết OA/App ID với tài khoản Zalo Cloud Account (ZCA)

Trong nhiều trường hợp doanh nghiệp không muốn kinh doanh, bán hàng,… trên Zalo OA nữa, hoặc muốn hủy bớt tài khoản đang quản lý, phải làm…

Read more